Etyczny łańcuch dostaw

Grupa LOTOS w ramach współpracy z dostawcami bazuje na wypracowanych w całej organizacji przejrzystych zasadach związanych z procedurami zakupu towarów i usług oraz procedurami umożliwiającymi systemowe zarządzanie bazą klientów (CRM) przy jednoczesnym ścisłym przestrzeganiu zasad weryfikacji kontrahentów. Baza dostawców w ramach Grupy Kapitałowej obejmuje aktualnie kilka tysięcy dostawców, a współpraca z wieloma z nich trwa nieprzerwanie od wielu lat. Dostawy dotyczą w swoim zakresie zarówno dostaw surowców rafineryjnych, komponentów do produkcji, surowców energetycznych oraz usług, dostaw biurowych czy doradztwa.

Mając świadomość wpływu swojej działalności na wiele aspektów społecznych i środowiskowych Grupa Kapitałowa LOTOS dba o cały łańcuch dostaw, od poszukiwania i eksploatacji złóż, przez produkcję, po sprzedaż gotowych produktów i usług.

Grupa LOTOS wspiera budowanie wartości w całym łańcuchu dostaw poprzez:

  • dążenie do efektywnego wykorzystania aktywów w całym łańcuchu wartości,
  • aktywne zarządzanie szansami i ryzykami,
  • tworzenie innowacji technologicznych podnoszących konkurencyjność na rynku,
  • usprawnianie procesów zapewniające bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego.

W 2021 roku w ramach systemu zarządzania ryzykiem nie odnotowano ryzyk wystąpienia przypadków pracy przymusowej, pracy dzieci czy ryzyka naruszeń prawa do wolności zgromadzeń lub założeń układów zbiorowych w łańcuchu dostaw. Analizy dotyczące tych ryzyk są prowadzone przez Grupę Kapitałową LOTOS na podstawie dostępnych informacji i potencjalnych zgłoszeń zgodnie z przyjętymi zasadami zarządzania ryzykiem.

Wyniki wyszukiwania