Bioróżnorodność

GRI:[ ]
  • 304-1

W pobliżu rafinerii LOTOSU znajduje się rezerwat przyrody Ptasi Raj należący do obszaru Natura 2000 „Ostoja w Ujściu Wisły” (PLH220044), w związku z tym działalność Grupy odbywa się w sposób uwzględniający sąsiedztwo, z poszanowaniem istniejącego ekosystemu.

Powierzchnia rafinerii wynosi 235 ha, a rezerwatu 1015 ha. Na terenie rezerwatu najliczniejszą grupą ptaków są różne gatunki kaczek właściwych i nurkujących oraz łabędzie i gęsi białoczelne. Mierzeja jest siedliskiem przede wszystkim różnych gatunków mew, rybitw i siewkowców, a także kormoranów, kaczek, gęsi i łabędzi. Na terenie rezerwatu gniazdują także ostrygojad i sieweczki.

Wdrożone przez Spółkę standardy ograniczania wpływu na środowisko pozwalają na dbanie o bezpieczeństwo sąsiadującego z nią rezerwatu przyrody.

Natomiast obszary koncesyjne posiadane przez spółkę LOTOS Petrobaltic, specjalizującą się w poszukiwaniu i wydobyciu ropy naftowej i gazu, znajdują się poza tzw. Bałtyckimi Obszarami Chronionymi i nie wpływają na poziom bioróżnorodności Morza Bałtyckiego.

Jednym z ważniejszych zadań w zakresie działalności Grupy LOTOS na Bałtyku jest wdrażanie najlepszych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i tym samym utrzymanie bioróżnorodności tego regionu. LOTOS Petrobaltic dąży do realizacji już podjętych działań, polegających na wdrożeniu założeń Bałtyckiego Planu Działania, określającego wymóg „zero zrzutów” dla platform morskich.

Wyniki wyszukiwania