Relacje ze społecznościami lokalnymi

GRI:[ ]

Społeczna odpowiedzialność biznesu to element zarządzania i doskonalenia organizacji w Grupie LOTOS.

Spółka buduje trwałe i pozytywne relacje z interesariuszami i w ten sposób dąży do skutecznego integrowania swojej strategii oraz podejmowanych działań z wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi.

Jesteśmy dumni z tego, że wspólnie z Grupą LOTOS mamy realny wpływ na rozwój sportowy dzieci i młodzieży. Dzięki realizacji programu Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM adepci futbolu z mniejszych miejscowości zostali objęci profesjonalnym szkoleniem, które zaowocowało powołaniami do kadr wojewódzkich i młodzieżowych reprezentacji Polski. Wychowankowie programu regularnie zasilają też najlepsze kluby w kraju. Współpraca z Grupą LOTOS wyraźnie powoduje również wzrost profesjonalizacji piłki kobiecej. Piłkarki AP LOTOS Gdańsk mają bardzo dobre warunki do rozwoju, czego efektem są m.in. gra w Ekstralidze Kobiet oraz brązowy medal Mistrzostw Polski U-15.

Miłka Litwinowicz Akademia Piłkarska LOTOS Gdańsk

W całej Grupie Kapitałowej LOTOS funkcjonuje ujednolicona polityka w obszarze społecznym, która ma na celu realizację celów w następujących trzech dziedzinach:

poprawa jakości życia
(zdrowie, bezpieczeństwo na drogach, edukacja)

dbałość o środowisko naturalne
(ekologia i ochrona środowiska)

rozwój innowacji

Spółka wspiera inicjatywy i projekty społeczne. Działalność sponsoringowa koncentruje się na sporcie, kulturze i sztuce oraz działaniach społecznych i ekologicznych, realizowanych przede wszystkim w powiatach i województwach, w których zlokalizowane są zakłady Grupy Kapitałowej LOTOS, a także w miejscach, gdzie prowadzi ona działalność handlową, m.in. poprzez sieć stacji paliw.

W działania na rzecz lokalnych społeczności zaangażowane są wszystkie spółki Grupy Kapitałowej LOTOS. W 2021 roku spółki Grupy Kapitałowej LOTOS zrealizowały:

35

projektów z zakresu sponsoringu sportu o zasięgu ogólnokrajowym

32

projekty z zakresu sponsoringu kultury

22

projekty z zakresu działań społecznych i ekologicznych

Miniony 2021 to kolejny rok, kiedy byliśmy zmuszeni funkcjonować w rzeczywistości pandemicznej, która przyczyniła się do zaangażowania Grupy Lotos SA w budowę szpitala tymczasowego w Gdańsku. Pomimo tego, że nie miało to jakiegokolwiek związku z naszą działalnością, poradzililiśmy sobie jako organizacja z realizacją tego zadania zleconego przez Pana Premiera bardzo dobrze i przyczyniliśmy się do uratowania życia wielu osobom. Jednocześnie intensyfikowane były prace związane z procesem połączeniowym, a w konsekwencji ogromne wyzwanie z przygotowaniem organizacji do wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Lotos Asfalt, co nastąpiło z początkiem listopada ub.r. i zapoczątkowało nowy rozdział w funkcjonowaniu rafinerii. Na to wszystko nakłada się konieczność przygotowywania spółki do nowych wyzwań wynikających z ryzyk unijnych regulacji klimatycznych. Niewątpliwie był to rok bardzo wytężonej pracy i za to należą się wielkie podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w te działania.

Tomasz Hadaś Dyrektor ds. korporacyjnych

  • 102-43

W celu budowy zaufania spółka prowadzi dialog ze swoimi kluczowymi interesariuszami. Poprzez aktywną komunikację z otoczeniem stara się niwelować zagrożenia i uciążliwości związane z bieżącą działalnością firmy oraz aktywnie odpowiadać na potrzeby swoich interesariuszy. Szczególną wagę koncern przykłada też do projektów ukierunkowanych na kwestie rozwoju młodych ludzi, w tym wyrównywanie szans społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży. Działalność Fundacji LOTOS w tym obszarze adresowana jest do dzieci i młodzieży wychowujących się w bezpośredniej bliskości jej zakładów.

W celu budowy zaufania spółka prowadzi dialog ze swoimi kluczowymi interesariuszami. Poprzez aktywną komunikację z otoczeniem stara się niwelować zagrożenia i uciążliwości związane z bieżącą działalnością firmy oraz aktywnie odpowiadać na potrzeby swoich interesariuszy.

Od 10 lat Program Explory wraz z Grupą LOTOS wynajduje i wspiera młode talenty. W Explory młodzież prowadzi badania, tworzy aplikacje i opracowuje rozwiązania w obszarach, które są dla nich ważne. To skuteczny sposób na rozwijanie ich kreatywności i innowacyjności. Explory daje młodzieży możliwość rozwoju własnych pomysłów oraz poszerzania wiedzy i kompetencji dzięki współpracy z ekspertami i mentorami. 10 lat Explory to społeczność ponad 2500 młodych talentów, którzy przygotowali blisko 2400 projektów badawczych i wynalazków. Warto wspierać młode talenty, bo stworzą dla nas lepszą przyszłość.

Joanna Gogolińska Fundacja Zaawansowanych Technologii

Szczególną wagę koncern przykłada też do projektów ukierunkowanych na kwestie rozwoju młodych ludzi, w tym wyrównywanie szans społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży uwagę.

Działalność Fundacji LOTOS w tym obszarze adresowana jest do dzieci i młodzieży wychowujących się w bezpośredniej bliskości jej zakładów.

Wyniki wyszukiwania