Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność Spółki wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego odzwierciedla prowadzenie działalności produkcyjnej z poszanowaniem kapitału przyrodniczego i społecznego. Grupa Kapitałowa LOTOS bierze odpowiedzialność za swoje produkty i szanuje potrzeby wszystkich interesariuszy Spółki, w tym: państwa, rynku, partnerów, klientów i pracowników.

Cztery naczelne wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS to:

info1 info1

Spółka przestrzega międzynarodowych norm, takich jak ISO 26000, w zakresie ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień konsumenckich, zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

W Czechowicach-Dziedzicach w 2021 roku przeprowadzona została akcja „Bank drzew”, której Partnerem była Spółka LOTOS Terminale. W Czechowicach-Dziedzicach utworzony został „Bank drzew”. Gmina zgromadziła sadzonki drzew i krzewów, które przekazywane były właścicielom nieruchomości zgłaszającym chęć posadzenia ich na swoich posesjach. Ideą przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby drzew i krzewów na terenie gminy w celu zmniejszenia smogu. W 2021 roku odbyły się 2 tury akcji.

LOTOS Terminale został też zaproszony jako ekspert do prac w przygotowaniu strategii dla miasta Czechowice-Dziedzice do 2030 roku.

2021 rok to Europejski Rok Kolei, podczas którego spółka LOTOS Kolej, działając na rzecz lokalnych społeczności wzięła udział w różnych akcjach promujących oraz wspierających kolej, poprzez m.in.:

  • czynny udział oraz wsparcie merytoryczne różnych ćwiczeń ratowniczych z zarządzania kryzysowego, w których uczestniczyły służby ratownicze i służby państwowe,
  • organizację kolejnej edycji konkursu „Sfilmuj kolej z LOTOS Kolej”, która była skierowana do osób pasjonujących się kolejnictwem i fotografią,
  • wsparcie inicjatyw skierowanych do młodzieży wymagającej pomocy ze względu na sytuację zdrowotną i materialną.

Spółka zorganizowała akcję promocyjną – „kawa i hot-dog za pół ceny” na kilku stacjach zlokalizowanych przy granicy dla służb mundurowych świadczących tam służbę oraz wzięła udział we wspólnych przedsięwzięciach, których Partnerem jest Grupa LOTOS, np. udział w LOTOS GDYNIA AEROBALTIC 2021.

W 2021 roku LOTOS Asfalt kontynuował projekt dot. ekologicznych asfaltów.

Oszczędność energii, mniejszy hałas i ślad węglowy, neutralność dla środowiska wodnego i możliwość pełnego recyklingu – to tylko niektóre korzyści płynące ze stosowania nowatorskich asfaltów. Gdańska spółka LOTOS Asfalt od wielu lat wdraża ekologiczne produkty do budowy nawierzchni dróg. Obecnie, wspólnie z Politechniką Gdańską tworzy asfalt, który przyczyni się do ograniczenia smogu w miastach.

W listopadzie 2020 roku spółka LOTOS Asfalt podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Ekologiczne asfalty” o wartości ponad 5 mln zł. Projekt jest realizowany w konsorcjum z Politechniką Gdańską. Jego celem jest stworzenie drogowej nawierzchni asfaltowej, która pozwoli na redukcję zanieczyszczeń powietrza w rejonie pasa drogowego. Zastosowana tu technologia bazuje na innowacyjnych fotokatalizatorach hybrydowych, które zapewniają wyższą redukcję stężenia NOx w asfalcie pod wpływem promieniowania słonecznego, a dodatkowo umożliwiają degradację rakotwórczych związków organicznych do prostych i nieszkodliwych związków nieorganicznych. Takie rozwiązanie może w przyszłości poprawić jakość życia i przyczynić się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców miast.

W 2021 roku w związku z sytuacją epidemiczną, Spółka realizowała w ograniczonej skali zaplanowany w budżecie sponsoring kultury poprzez wsparcie dwóch przedsięwzięć tj.:

  • XV Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów oraz Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego.

Działalność Spółki w obszarze wspierania kultury została uhonorowana przez Miasto Jasło za osiągnięcia w tej dziedzinie przyznaniem tytułu „Mecenas Kultury 2021”. Ustanowione w 2003 r. wyróżnienie jest przyznawane przedstawicielom środowisk gospodarczych i biznesowych wspierających jasielską kulturę.

W 2021 roku kontynuowano w Jaśle realizację programu „Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM”, którym objęto młodych zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka”. Obecnie w programie uczestniczy ok. 70 dzieci.

Ponadto Spółka współuczestniczy od 2013 r. wraz z GL (obecnie Fundacja LOTOS) w organizacji projektu społecznego, który ma charakter edukacyjno-rozwojowy pod nazwą Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM. Projekt ten trwa przez cały rok szkolny i realizowany jest przez dzieci pod opieką pedagogów z jasielskich szkół podstawowych. W maju zakończyła się VII edycja programu, w której wzięło udział około 80 uczniów z 10 jasielskich szkół podstawowych realizujących projekty badawcze. Program jest bardzo dobrze oceniany przez społeczność lokalną.

W 2021 r. niżej wymienione jasielskie instytucje, mające istotne znaczenie dla społeczności lokalnej, otrzymały wsparcie od Fundacji LOTOS:

  • Jasielski Klub Sportowy 1910 Jasło – działalność sportowa,
  • Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle „Familiaris” – organizacja Dnia Dziecka,
  • Parafia Rzymsko-katolicka pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Jaśle – remont kościoła,
  • Miasto Jasło – dofinansowanie prac konserwatorskich przy rzeźbie figuralnej św. Antoniego Padewskiego z dzieciątkiem Jezus – patrona miasta Jasła.

Wyniki wyszukiwania