Działania na rzecz lokalnych społeczności

Główne programy społeczne realizowane w 2021 roku:

  • „Mistrzowie w drodze”

    Program „Mistrzowie w drodze” to wieloaspektowy Program, którego celem jest edukacja i zaangażowanie młodych kierowców w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Program realizowany jest od 2020 r. Dodatkowo w zakresie bezpieczeństwa na drogach w 2021 roku Grupa LOTOS rozpoczęła realizację nowego Programu „LOTOS - Akademia Bezpieczeństwa”, skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej z Pomorza.

  • „Kierunek Bałtyk”

    Od 2008 r. Grupa LOTOS realizuje Program „Kierunek Bałtyk”, wspólnie z partnerami: Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacją Morską Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. W ramach Programu przeprowadzane są działania związane z ochroną bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Ponadto duży nacisk położony jest też edukację dot. ochrony środowiska oraz upowszechnienie wiedzy o problemie obecności plastiku i mikroplastiku w Bałtyku.

  • E(x)plory

    Grupa LOTOS od 2013 roku jest mecenasem Programu E(x)plory – największej w Polsce inicjatywy wspierającej utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promującej ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej. To przestrzeń, która łączy młodych ludzi, autorytety naukowe, start-upy i doświadczone przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, media, polskie szkoły oraz najlepsze uczelnie, duże miasta i małe miejscowości. Głównym celem programu jest popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży.

„Mistrzowie w drodze” są kolejnym przedsięwzięciem kształtowania postaw mistrzów bezpieczeństwa w ruchu drogowym, który realizujemy wspólnie z Grupą LOTOS. Działania kierujemy do młodych kierowców z założeniem zwiększenia ich umiejętności prowadzenia pojazdów. Podczas warsztatów z uczniami najstarszych klas szkół średnich przeprowadzamy doświadczenia, które pokazują, jak ważna jest koncentracja na jeździe, rozumienie przepisów prawa i podnoszenie umiejętności. Realizując treningi techniki jazdy stwarzamy możliwość przypomnienia poprawnych nawyków prowadzenia pojazdu i uczymy zachowania się w ekstremalnych sytuacjach drogowych. Podkreślamy, że trening czyni mistrza.

Agata Wróblewska Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W każdym z obszarów Spółka współpracuje z uznanymi i sprawdzonymi partnerami społecznymi, zgodnie z kompetencjami i przyjętymi wartościami.  W 2021 roku Grupa LOTOS kontynuowała współpracę przy projektach o charakterze społeczno-sportowym, skierowanych do dzieci i młodzieży. Dotyczyło to przede wszystkim piłki nożnej i projektów: „Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM” oraz LOTOS Griffin Cup, sportów zimowych – program „LOTOS Szukamy Następców Mistrza” z zawodami LOTOS Cup. W 2021 roku Grupa LOTOS dołączyła także do partnerów Programu PolSKI Mistrz, który od trzech sezonów wspiera rozwój narciarstwa i snowboardu alpejskiego w Polsce. W ramach współpracy z Polskim Związkiem Tenisowym, kontynuowany był m.in. Narodowy Program Upowszechniania Tenisa – Rakiety LOTOSU oraz LOTOS PZT Team – zrzeszający najlepszych tenisistów młodego pokolenia z naszego kraju. Grupa LOTOS kontynuowała również współpracę z 7 niezależnymi, dobrze rokującymi sportowcami, którzy na swoim koncie mieli już liczne sukcesy. W gronie sportowców znalazła się Karolina Naja – kajakarka, multimedalistka olimpijska, która w 2021 roku zdobyła dwa medale podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich. Projekty związane ze szkoleniem dzieci i młodzieży to inwestycje w młodych, ambitnych i utalentowanych sportowców, którzy w przyszłości będą stanowić o sile polskiego sportu. Grupa LOTOS daje im szanse i możliwości – pomaga osiągnąć sukces.

Kierunek Bałtyk jest programem realizowanym przez Grupę LOTOS wspólnie z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacją Morską im. Prof. Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego, ukierunkowanym na edukację w zakresie ochrony bałtyckich morświnów i fok oraz zagrożeń dla ekosystemu Morza Bałtyckiego, w szczególności - hałasu podwodnego i mikroplastiku. W 2021 r. podczas plenerowych wydarzeń, jak również w mediach społecznościowych poprzez zamieszczanie podcastów czy animacji promowaliśmy prośrodowiskowe zachowania, zachęcając do świadomych wyborów konsumenckich. Prawie 296 tys. osób odwiedzających helskie fokarium uwrażliwiliśmy na potrzebę ochrony morskiej przyrody

Agnieszka Wojtach Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu jest także realizowana w ramach działalności Fundacji LOTOS. Grupa LOTOS wraz z Fundacją LOTOS w 2021 roku nie zostały obojętne wobec wyzwań związanych z epidemią koronawirusa w Polsce. Poprzez przekazane środki finansowe m.in. na doposażenie placówek medycznych w Polsce przyczyniliśmy się do poprawy sytuacji zdrowotnej Polaków.

LOTOS w walce z koronawirusem

Rok 2021 był kolejnym rokiem działania w pandemii koronawirusa, a więc znów pełnym wyzwań, zarówno w działalności biznesowej jak i społecznej. Spółka, aby móc w sposób bezpieczny i odpowiedzialny zapewniać klientom ciągły dostęp do swoich usług, elastycznie przystosowała swoje działania dla szerokiego spektrum odbiorców: klientów, kontrahentów oraz pozostałych interesariuszy z otoczenia.

Koncern przeznaczył łącznie ponad 12 mln zł na walkę z pandemią oraz pozyskał i przekazał takie środki ochrony osobistej jak: 500 tys. kombinezonów, 300 tys. przyłbic i 100 tys. ochraniaczy na buty.

Przy zaangażowaniu Grupy LOTOS w halach wystawienniczych gdańskiego AMBEREXPO zorganizowano szpital tymczasowy. Placówka w pierwszym okresie swojego funkcjonowania, tj. od marca do czerwca 2021 r., przyjęła ponad 800 chorych.

 

12 mln zł

przekazaliśmy na walkę z pandemią

Wyniki wyszukiwania