Działalność Fundacji LOTOS

Informacja o darowiznach w 2021 r.

Struktura wydatków Fundacji LOTOS na realizację projektów 2021 w ujęciu procentowym

Cele statutowe / strefa życia Kwota przyznanych darowizn w PLN Udział %
ochrona i promocja zdrowia 2 388 196 44,00%
nauka, edukacja, oświata 945 684 17,42%
kultura i sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego 622 772 11,47%
wspieranie ratownictwa i ochrony ludności 530 700 9,78%
pomoc społeczna 374 191 6,89%
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 323 836 5,97%
działalność charytatywna 99 900 1,84%
promocja i organizacja wolontariatu 40 000 0,74%
dziedzictwo kulturowe, ochrona zabytków związanych z przemysłem naftowym i gazownictwem 38 500 0,71%
ekologia i ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego 33 000 0,61%
porządek i bezpieczeństwo publiczne i drogowe 20 000 0,37%
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 5 000 0,09%
popularyzowanie i promocja wiedzy z dziedziny historii przemysłu naftowego i gazowniczego 3 000 0,06%
podtrzymywanie tradycji narodowej 2 500 0,05%
Razem 5 427 279 100%

Najważniejsze działania realizowane przez Fundację w 2021 r.

W 2021 roku Fundacja LOTOS kontynuowała współpracę z Ministerstwem Aktywów Państwowych
i Ministerstwem Zdrowia wspierając jednostki szpitalne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i środków zabezpieczenia sanitarnego na zapobieganie koronawirusowi SARS-CoV-2. Były to między innymi:

 • Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.,
 • Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie,
 • Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.
 • udzielenie wsparcia w formie darowizny na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska z siedzibą w Gdańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych dachu zabytkowego Zespołu Dworu Miejskiego w Gdańsku,
 • udzielenie wsparcia w formie darowizny na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Brygidy w Gdańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny,
 • udzielenie wsparcia w formie darowizny na rzecz Klasztoru Franciszkanów w Gdańsku Prowincji Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
  w Polsce z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy zabytkowego zegara w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku,
 • udzielenie wsparcia w formie darowizny na rzecz Stowarzyszenia Ławeczka Brunona Zwarry
  z siedzibą w Gdańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy pomnika-ławeczki upamiętniającego Brunona Zwarrę oraz działaczy polonijnych w Wolnym Mieście Gdańsk,
 • udzielenie wsparcia w formie darowizny na rzecz Polish Lost Art Foundation z siedzibą
  w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania prac remontowo – budowanych w budynku Muzeum.
 • udzielenie wsparcia w formie darowizny na rzecz Fundacji ORLEN z siedzibą w Płocku
  z przeznaczeniem na realizację wspólnego Programu stypendialnego BONA FIDE, wspierającego najzdolniejszych polskich studentów,
 • udzielenie wsparcia w formie darowizny na rzecz Miasta Jasło
  z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu Jasielska Liga Naukowa,
 • udzielenie wsparcia w formie darowizny na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice
  z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu edukacyjnego dla dzieci ze szkół podstawowych o nazwie „Zdolni z Czechowic-Dziedzic. Gminy z zapałem”,
 • udzielenie wsparcia w formie darowizny na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą
  w Gdańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego „Uczę się bezpieczeństwa”.
 • udzielenie wsparcia w formie darowizny na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Pomorski z siedzibą w Sopocie z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania pomocy społecznej dla byłych żołnierzy Armii Krajowej,
 • udzielenie wsparcia w formie darowizny na rzecz Fundacji Rozwoju Polskiego Żeglarstwa Regatowego „Regaty Morskie” z siedzibą w Gdyni z przeznaczeniem na dofinansowanie rejsów żeglarskich dla dzieci i młodzieży,
 • udzielenie wsparcia w formie darowizny na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Kazimierza w Pruszkowie z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wyjazdu wakacyjnego dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin.
 • udzielenie wsparcia w formie darowizny na rzecz Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „GRABOWIANKA” w Grabówce z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego oraz urządzeń do pielęgnacji płyt stadionowych,
 • udzielenie wsparcia w formie darowizny na rzecz Stowarzyszenia „Dziedzictwo Św. Jana Sarkandra” z siedzibą w Cieszynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego sali gimnastycznej w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta
  w Czechowicach-Dziedzicach,
 • udzielenie wsparcia w formie darowizny na rzecz Jasielskiego Klubu Sportowego 1910 Jasło
  z siedzibą w Jaśle z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prowadzenia grup sportowych.
 • udzielenie wsparcia w formie darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sasinie
  z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem,
 • udzielenie wsparcia w formie darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej   w Myślenicach Dolne Przedmieście z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
 • udzielenie wsparcia w formie darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Krzesławicach.

Wyniki wyszukiwania