Wolontariat pracowniczy

W Grupie Kapitałowej LOTOS wolontariat pracowniczy działa od wielu lat. Mamy dużą grupę zaangażowanych społecznie pracowników. Pracownicy – wolontariusze świadczą pracę na rzecz społeczności lokalnych, wykorzystując swój czas, wiedzę oraz umiejętności. W ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego pracownicy mogą m.in. ubiegać się o dofinansowanie swoich autorskich projektów wolontariackich.

W 2021 r. nasi wolontariusze uczestniczyli w różnorodnych przedsięwzięciach. Ponad 200 pracowników zaangażowało się w przygotowanie świątecznych paczek dla dzieci oraz seniorów z ubogich rodzin, w ramach corocznej inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Około 50 wolontariuszy LOTOSU zaangażowało się w ogólnopolską akcję Caritas „Tornister Pełen Uśmiechów”. Jej celem było wsparcie dzieci z potrzebujących rodzin u progu nowego roku szkolnego.

Ponad

200

pracowników zaangażowało się w przygotowanie świątecznych paczek dla dzieci oraz seniorów z ubogich rodzin

Już po raz czwarty w Grupie Kapitałowej LOTOS na przełomie listopada i grudnia 2021 r. odbyła się akcja „Szlachetna Paczka”. Do akcji przyłączyło się blisko 65 pracowników.

W 2021 roku 9 projektów wolontariackich angażujących 37 pracowników otrzymało od Fundacji LOTOS minigranty w czwartej edycji konkursu zorganizowanego w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego w LOTOSIE. Projekty realizowane były w 2021 roku oraz kontynuowano je w 2022 roku. Wolontariusze z LOTOSU w ramach projektu minigrantów wolontariackich pomogli 324 osobom.  Pośrednio pomoc pracowników LOTOSU może trafić do ponad 2 milionów osób z Pomorza. Pracownicy przepracowali ponad 400 godzin na rzecz dzieci, dorosłych, lokalnych społeczności i bezdomnych zwierząt. Wolontariusze edukowali w zakresie cyberbezpieczeństwa, robotyki, problemów z relacjami międzyludzkimi i odizolowaniem społecznym, organizowali gry i zabawy dla potrzebujących dzieci, odwiedzili z nimi kino i Operę Bałtycką w Gdańsku.

W 2021 roku specjalny autobus do poboru krwi pięciokrotnie gościł na terenie Grupy LOTOS. Zgłosiło się 100 pracowników. Zebrano łącznie ponad 45 litrów. Około 100 pracowników Grupy LOTOS wzięło udział w zbiórce na rzecz dziecięcego Hospicjum Pomorze Dzieciom. Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS również bardzo intensywnie angażują się w działania na rzecz otoczenia. Wraz z mieszkańcami sąsiadujących miejscowości tworzą społeczność, która bardzo często integruje biznes, samorządy i szkolnictwo wyższe. Takie inicjatywy przynoszą długotrwałe korzyści wszystkim uczestnikom relacji.

Około

100

pracowników wzięło udział w zbiórce na rzecz dziecięcego Hospicjum Pomorze Dzieciom

Wyniki wyszukiwania