Struktura zatrudnienia

GRI:[ ]
  • 102-8
  • 401-1

Całkowita liczba pracowników zatrudnionych na umowy o pracę to 5 472 osoby na koniec 2021 roku

Rodzaj umowy o pracę: kobiety mężczyźni łącznie
czas określony 143 425 568
czas nieokreślony 1 130 3 774 4904
Suma pracowników zatrudnionych na cały etat 1 273 4 199 5 472
Źródło: Spółka

Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia i płeć

kobiety mężczyźni łącznie
pełen etat 1 250 4 166 5 416
część etatu 23 33 56
Suma 1 273 4 199 5 472
Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

Całkowita liczba nowych pracowników w podziale na płeć i wiek

kobiety mężczyźni łącznie
poniżej 30 lat 40 115 155
od 30 do 50 lat 78 204 282
powyżej 50 lat 11 52 63
Suma 129 371 500
Wskaźnik zatrudnienia 2% 7% 5%
Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

Całkowita liczba odejść pracowników w podziale na płeć i wiek

kobiety mężczyźni łącznie
poniżej 30 lat 10 61 71
od 30 do 50 lat 67 204 271
powyżej 50 lat 28 179 207
Suma 105 444 549
Wskaźnik rotacji 2% 8% 5%
Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

Wyniki wyszukiwania