List Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

ubiegły rok cechował się sporą dynamiką na rynku ropy naftowej oraz nadal doświadczał przedsiębiorstwa ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa. Pomimo to, dzięki elastycznemu zarządzaniu, Grupa LOTOS może pochwalić się ustabilizowaną sytuacją finansową.

W 2021 roku wzmocniono efektywność produkcji oraz wdrożono kolejne plany inwestycyjne. Dzięki solidnym partnerom skuteczniej możemy też realizować założenia transformacji energetycznej. Warto przy tej okazji nadmienić, że Grupa Kapitałowa LOTOS konsekwentnie się zazielenia i w ubiegłym roku zmniejszyła emisję CO2 o około jedną trzecią.

Gdańska rafineria należy do najnowocześniejszych w Europie i dzięki strategicznemu nadmorskiemu położeniu może wspomóc realizację dalszej dywersyfikacji dostaw. W sumie w 2021 roku zakład LOTOSU przerobił 9,9 mln ton ropy i wyprodukował aż 11 mln ton produktów. Ważny dla całej branży był również fakt, że polski rynek paliw, po długim przestoju, ożywił się w stosunku do roku 2020 i zanotowano skok konsumpcji paliw o 7%.

Należy także wspomnieć o skomplikowanym procesie modernizacyjnym naszej rafinerii. Obiekt remontowano w nowej, tzw. częściowej formule, zapewniającej przede wszystkim nieprzerwaną realizację naszych zobowiązań handlowych. Pierwszy etap prac zakończył się w maju 2021 roku, kolejny zrealizowano w roku bieżącym. Ważną wiadomością ubiegłego roku był z pewnością wybór głównego wykonawcy oraz uruchomienie projektu Hydrokrakingowego Bloku Olejowego. Ponadto na terenie zakładu zaczął działać czwarty nalewak kolejowy, który pozwala na napełnienie 6 tys. ton paliw na dobę. Do rafinerii trafiła także pierwsza na świecie instalacja filtracyjnego oczyszczania UCO Pure.

Wreszcie, w 2021 roku Grupa LOTOS, jej zarząd i pracownicy, byli świadkami ważnych zmian dotyczących procesu przejęcia kapitałowego przez PKN Orlen.

Zmian, które przybliżają nas do powstania jednego, połączonego koncernu multienergetycznego. Kluczowym elementem było udzielenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS zgody na zmiany reorganizacyjne i warunkowych zgód na zbycie aktywów objętych środkami zaradczymi określonymi przez Komisję Europejską. To wyraźny sygnał, że inwestorzy widzą sens w tworzeniu silnego podmiotu w regionie. Drugim istotnym wydarzeniem była integracja kompleksu rafineryjnego w ramach spółki LOTOS Asfalt, jaką przeprowadzono na początku listopada. Dzięki zaangażowaniu wielu ekspertów oraz zaangażowaniu pracowników, w tym kadry menadżerskiej, udało się ten bardzo złożony proces sprawnie przeprowadzić.

Choć odwołujemy się do zdarzeń roku ubiegłego, to trudno nie odnieść się do tragedii jaką obserwujemy za nasza wschodnią granicą. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Pokazał on nie tylko to, że jako Polacy potrafimy zjednoczyć się w niesieniu pomocy tym, którzy aktualnie jej najbardziej potrzebują. Pokazał również jak niezbędna jest dziś dywersyfikacja dostaw i zabezpieczanie narodowego interesu poprzez państwowy kapitał. Teraz wiemy, że budowanie bezpieczeństwa energetycznego jest możliwe właśnie przy udziale takich partnerów jak PKN Orlen i Saudi Aramco.

Wierzę, że pomimo wielu wyzwań jakie przed nami stoją, możemy patrzeć w przyszłość pełni optymizmu, a obrana przez nas ścieżka przyniesie korzyści zarówno naszym Pracownikom, Akcjonariuszom, Kontrahentom, Partnerom, Klientom, jak i całej naszej gospodarce.

Z wyrazami szacunku

Beata Kozłowska-Chyła
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Grupy LOTOS

Wyniki wyszukiwania