Kluczowe czynniki efektywności

9,9 mln ton

przerób ropy

11,0 mln ton

produktów rafineryjnych

17,3 tys. boe

Średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego

69,2 mln boe

rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego LOTOS

Ponad

80

obsługiwanych rynków na świecie

12

punktów ładowania samochodów elektrycznych na trasie Trójmiasto – Warszawa

Na prezentowaną sytuację ekonomiczno-finansową Grupy Kapitałowej LOTOS nie sposób nie patrzeć dzisiaj z perspektywy zdarzeń, które wydarzyły się już w roku 2022. W raportowanym okresie z dużym napięciem obserwowaliśmy presję ciągłej nadpodaży na europejskim rynku średnich frakcji, która mocno odbijała się na zdolności naszego biznesu rafineryjnego do generowania oczekiwanych poziomów marżowości. Jednocześnie rekordowe ceny gazu ziemnego jednoznacznie wskazywały priorytety w postaci operacyjnej maksymalizacji wydobycia surowca wewnątrz Grupy i minimalizacji jego zużycia w procesie produkcyjnym, dzięki wykorzystaniu elastyczności posiadanych aktywów rafineryjnych. W tych okolicznościach najważniejszym zadaniem służb ekonomicznych było zapewnienie finansowania dla strategicznych projektów rozwojowych, w obszarze których na ścieżkę realizacji wszedł projekt budowy Hydrokrakingowego Bloku Olejowego, natomiast na Norweskim Szelfie Kontynentalnym uruchomiona została produkcja węglowodorów ze złoża YME. Jednocześnie poprzez obniżenie długu netto o 1,2 miliarda złotych, Grupa Kapitałowa LOTOS bezpiecznie funkcjonowała w bardzo turbulentnej i wymagającej pierwszej połowie roku 2022.

Łukasz Minuth Dyrektor ds. finansów

Wyniki wyszukiwania