• 102-2
 • 102-4
 • 102-6
 • 102-7

Produkty Grupy LOTOS sprzedawane są przede wszystkim w Polsce oraz głównie w krajach europejskich, takich jak Niemcy, Holandia, Belgia, Szwecja, Wielka Brytania, Francja, Czechy, Dania, Norwegia.

Grupa Kapitałowa LOTOS oferuje cały wachlarz produktów i usług, takich jak:

 • najwyższej jakości paliwa

  (w tym paliwo lotnicze i żeglugowe)

 • szeroka gama olejów

  o najwyższych parametrach technologicznych – dla motoryzacji, rolnictwa, przemysłu, ale też dla statków czy nawet pojazdów techniki wojskowej

 • asfalty drogowe, modyfikowane MODBIT

  (w tym asfalty wysokomodyfikowane MODBIT HIMA), WMA (pozwalające wyprodukować mieszanki mineralno-asfaltowe) czy przemysłowe;

 • przewozy kolejowe

Lotos_przerob-ropy 2022 Lotos_przerob-ropy 2022

Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

Marki Grupy Kapitałowej LOTOS:
kjkjkjkjkkjk kjkjkjkjkkjk

Produkty a zdrowie i bezpieczeństwo

Zdrowie i bezpieczeństwo klientów

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 416-1

Grupa LOTOS umożliwia każdemu klientowi zapoznanie się z informacjami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania produktów w wersji elektronicznej, także bezpośrednio w miejscu ich sprzedaży. Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS realizują obowiązek udostępniania informacji o produktach zgodnie z wytycznymi wynikającymi z przepisów prawa.

Dlatego wszystkie produkty wytwarzane w spółkach z Grupy Kapitałowej mają opracowane następujące dokumenty: Informacje o Produkcie lub Karty Charakterystyki, które są sporządzane w oparciu o obowiązujące wymagania międzynarodowe. Wszystkie działania są realizowane zgodnie z unijnymi rozporządzeniami REACH i CLP. Poza tym, dla każdej substancji wchodzącej w skład oferowanych produktów, utrzymywana jest aktualna dokumentacja rejestracyjna.

W dokumentacji zawarte są dane dotyczące m.in. parametrów fizykochemicznych, wpływu na zdrowie czy środowisko.

Niezwykle istotna jest również klasyfikacja pod względem zagrożeń. Na bieżąco sprawdzana jest też zawartość substancji szczególnie niebezpiecznych.

Wyniki wyszukiwania