Kalendarz najważniejszych wydarzeń

 • Decyzją władz norweskich spółka LOTOS Norge otrzymała 3 nowe licencje
  poszukiwawczo-wydobywcze (w obszarach NOAKA oraz Sleipner)
 • Grupa LOTOS wznowiła publikację modelowej marży rafineryjnej,
  jednocześnie aktualizując jej metodykę kalkulacji
 • Na terenie rafinerii Grupy LOTOS uruchomiony został czwarty nalewak kolejowy,
  który pozwala na napełnienie 6 tys. ton paliw na dobę
 • Rozpoczął się planowy, cykliczny postój remontowy w rafinerii Spółki,
  który potrwał do 1 maja 2021 roku
 • Zarząd Grupy LOTOS przyjął kierunkową akceptację działań wewnątrzorganizacyjnych
  mających na celu optymalizację struktury grupy kapitałowej oraz przygotowanie
  do wdrożenia modelu środków zaradczych niezbędnych do fuzji z PKN Orlen S.A.
 • Spółka LOTOS Petrobaltic wspólnie z partnerami podpisała list intencyjny
  w sprawie współpracy oraz wzajemnego wsparcia zaangażowania w łańcuch
  dostaw materiałów i usług w programie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
  w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku
 • Grupa LOTOS za pośrednictwem Fundacji LOTOS przekazała sprzęt medyczny na rzecz
  szpitala w Nowym Tomyślu, po raz kolejny wspierając walkę z COVID-19. Łącznie kwota
  wsparcia udzielonego przez Grupę LOTOS na walkę z pandemią wynosi około 12 mln zł
 • Grupa LOTOS dołączyła do partnerów Programu PolSKI Mistrz, który od dwóch sezonów wspiera rozwój narciarstwa i snowboardu alpejskiego w Polsce. Spółka jest Generalnym Sponsorem PZN od 2003 roku. Wsparcie obejmuje polską kadrę narodową oraz Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej – „LOTOS Szukamy Następców Mistrza”.
 • 16 dobrych praktyk Grupy Kapitałowej LOTOS znalazło się w najnowszym, opublikowanym w połowie kwietnia, raporcie – Forum Odpowiedzialnego Biznesu. „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” 2020.
 • LOTOS Petrobaltic dołączył do programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku.
 • Spółka zawarła umowę o współpracy z PKN Orlen, PGNiG oraz Skarbem Państwa dotyczącą rekomendowanego scenariusza konsolidacji PKN Orlen, PGNiG oraz Grupy LOTOS
 • Grupa LOTOS zakończyła prace rozszerzające dostępność usługi LOTOS Pay&GO,
  dzięki której za pośrednictwem aplikacji mobilnej za paliwo można zapłacić
  bezpośrednio przy dystrybutorze na ponad 320 stacjach marki LOTOS
 • Spółka LOTOS Kolej na mocy umowy o współpracy z litewską firmą LTC Cargo rozpoczęła przewozy towarów na Litwę
 • Jako element strategicznych działań ukierunkowanych na dywersyfikację dostaw
  do przerobu w gdańskiej rafinerii trafiła po raz pierwszy nigeryjska ropa Forcados
 • Spółka LOTOS Asfalt dokonała przedterminowej spłaty zadłużenia związanego z projektem EFRA
 • Grupa LOTOS (trzeci rok z rzędu) zajęła pierwszą pozycję w XV edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm (w kategorii „Paliwa, energetyka, wydobycie”). W całym zestawieniu Spółka uplasowała się na 6. pozycji.
 • LOTOS Petrobaltic podpisał z firmą Baltic Trade and Invest list intencyjny przy współpracy
  przy projektach morskich farm wiatrowych
 • „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” weszły w życie. O stanie ich stosowania
  Spółka poinformowała 30 lipca 2021 r. w raporcie EBI 1/2021
 • Pierwsza na świecie instalacja filtracyjnego oczyszczania UCOPure dotarła do gdańskiej rafinerii
  Spółka LOTOS Kolej zaprezentowała na 15. Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2021- AMBEREXPO  swój nowy pojazd – najnowocześniejszą lokomotywę w Europie – Vectron MS od firmy Siemens Mobility
 • Spółka LOTOS Oil podpisała z firmą Kinetics Technology umowę na realizację Projektu Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO) w formule stała cena i realizacja „pod klucz” dla całego zakresu technicznego przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego celem jest produkcja nowych wysokomarżowych produktów (olejów bazowych Grupy II) z planowanym terminem przekazania do eksploatacji w pierwszej połowie 2025 roku
 • LOTOS Petrobaltic podpisał 2-letni kontrakt ze spółką zależną Energi z Grupy PKN Orlen – Enspirion – na korzystanie z łączności krytycznej TETRA na Morzu Bałtyckim
 • Grupa LOTOS w konsorcjum z Instytutem Energetyki oraz Akademią Górniczo Hutniczą
  w Krakowie uruchomiła nowy projekt wodorowy – VETNI, którego celem jest opracowanie
  wysoce efektywnej instalacji umożliwiającej wysokosprawną produkcję wodoru o wysokiej czystości w oparciu o elektrolizery stałotlenkowe zasilane energią z odnawialnych źródeł
 • LOTOS Petrobaltic uruchomił przesył gazu z bałtyckiego złoża B8 na ląd do spółki Energobaltic
  we Władysławowie, gdzie w jej elektrociepłowni produkowana jest energia cieplna przekazywana do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraziło zgodę na wydzielenie i przeniesienie aktywów rafineryjnych do spółki LOTOS Asfalt, a także warunkowe zgody na zbycie aktywów objętych środkami zaradczymi – niezbędne do kontynuacji procesu połączenia Grupy LOTOS z PKN Orlen
 • Grupa LOTOS została doceniona za wysoką jakość pod względem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów przygotowywanych raportów, zajmując trzecie miejsce w konkursie „The Best Annual Report 2020” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków
  Zarząd Grupy LOTOS oraz przedstawiciele związków zawodowych uzgodnili treść
  porozumienia zabezpieczającego pracowników spółek, które ze względu na realizację
  środków zaradczych znajdą się poza grupą kapitałową
 • Uruchomione zostało wydobycie ze złoża YME na Norweskim Szelfie Kontynentalnym,
  w przypadku którego szacowane średnie wydobycie w perspektywie pięciu kolejnych
  lat ma wynieść około 5 tysięcy baryłek ropy dziennie
 • LOTOS Petrobaltic wraz z partnerami – Grupą LOTOS oraz Grupą Azoty – zaprezentował
  zbiór rekomendacji w zakresie zmian legislacyjnych mających umożliwić uruchomienie
  w Polsce wielkoskalowych, komercyjnych projektów dotyczących podziemnego składowania dwutlenku węgla (ang. carbon capture and storage – CCS)
 • Zgodnie z uchwałą NWZ Grupy LOTOS z 14 października 2021 r. zorganizowana część przedsiębiorstwa związana z działalnością rafineryjną w Gdańsku została wniesiona aportem
  do spółki LOTOS Asfalt, w zamian za co Grupa LOTOS objęła nowe udziały w tej spółce
 • Komisja Europejska wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji środków zaradczych niezbędnych do przeprowadzenia fuzji Grupy LOTOS z PKN Orlen – do 14 stycznia 2022 roku
 • Grupa LOTOS, będąc jednym z sygnatariuszy inicjatywy pilotowanej przez Ministerstwo
  Klimatu i Środowiska, podpisała porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora
  biogazu i biometanu w Polsce
 • Spółka LOTOS Asfalt podpisała nową umowę kredytową na refinansowanie Projektu EFRA
  wraz z kredytami pomocniczymi
 • Grupa LOTOS podpisała aneks do listu intencyjnego dotyczącego analizy możliwości oraz ewentualnych warunków zrealizowania wspólnej inwestycji w zakresie budowy elektrowni
  gazowo-parowej w Gdańsku przez Energę, PKN Orlen oraz Grupę LOTOS

Wyniki wyszukiwania