Człowiek na pierwszym miejscu

GRI:[ ]
  • 102-42
  • 102-43

Dla Grupy LOTOS w centrum układu wartości stoi człowiek. To ludzie, interesariusze firmy mają wpływ na to, jak wytwarzana jest jej wartość ekonomiczna, społeczna oraz środowiskowa. Przy podejmowaniu decyzji Spółka respektuje te wartości i dąży do budowania dobrych i trwałych relacji ze swoim otoczeniem. Wewnątrz organizacji i w kontaktach z kontrahentami czy klientami Grupa LOTOS dba o bezpieczeństwo i poszanowanie ludzkiej godności. Dotyczy to zarówno pracowników Grupy LOTOS, jaki i osób, z którymi Spółka współpracuje w działaniach operacyjnych i komunikacyjnych.

Do najważniejszych działań w tym obszarze należą:

  • systematyczne badanie satysfakcji klientów i kontrahentów,

  • regularna wymiana informacji z uczestnikami rynku kapitałowego (z wykorzystaniem serwisu Relacji Inwestorskich, a także podczas organizowanych konferencji prasowych oraz spotkań z analitykami i inwestorami),

  • kontakty z regulatorami i organizacjami kontrolnymi i monitorującymi, dialog z pracownikami wykraczający poza bieżące sprawy związane z pracą, a także systematyczne
    rozmowy ze związkami zawodowymi, Radą Pracowników,

  • regularne pomiary poziomu satysfakcji z pracy osób zatrudnionych

  • 102-40

Mapa Interesariuszy

Lotos-grafiki_Grupa-Kapitalowa copy 2 Lotos-grafiki_Grupa-Kapitalowa copy 2

Wyniki wyszukiwania