10.8.2 Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji

Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji obejmuje nadwyżkę ceny emisyjnej akcji serii B, C i D nad ich wartością nominalną z uwzględnieniem kosztów bezpośrednio związanych z emisją akcji.

Seria B Seria C Seria D Razem
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 980,0 340,8 940,5 2.261,3
Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji (9,0) (0,4) (23,6) (33,0)
Razem 971,0 340,4 916,9 2.228,3

Wyniki wyszukiwania