Wielkość przerobu ropy i produkcji

W 2021 roku rafineria Grupy Kapitałowej LOTOS przerobiła 9,9 mln ton ropy naftowej, a wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się na poziomie 98,8%, tj. niemal pełnym wykorzystaniu mocy, pomimo planowego, cyklicznego postoju remontowego, który po raz pierwszy został zrealizowany w formule postoju częściowego (druga część została zaplanowana na wiosnę 2022 roku). Podczas postoju w 2021 roku nastąpiło zatrzymanie tylko części instalacji produkcyjnych, co umożliwiło równoległe utrzymanie przerobu ropy w rafinerii oraz ekspedycję i sprzedaż produktów Spółki w całym okresie remontu.

98,8 %

nominalne zdolności przerobowe rafinerii

Zgodnie z harmonogramem w marcu 2021 roku zostało zatrzymanych 19 z ponad 60 instalacji, których większość z początkiem kwietnia wróciła do ruchu. Drugim i ostatnim etapem postoju był remont 3 instalacji tzw. bloku olejowego  który zrealizowany został w kwietniu. Zakończenie wszystkich prac remontowych nastąpiło 1 maja 2021 roku. Dobór rop naftowych do przerobu oparty był na procesie optymalizacji produkcji, by wykorzystać nadarzające się okazje do zwiększenia marży przerobowej rafinerii.

Zgodnie z harmonogramem w marcu 2021 roku zostało zatrzymanych 19 z ponad 60 instalacji, których większość z początkiem kwietnia wróciła do ruchu. Drugim i ostatnim etapem postoju był remont 3 instalacji tzw. bloku olejowego  który zrealizowany został w kwietniu. Zakończenie wszystkich prac remontowych nastąpiło 1 maja 2021 roku. Dobór rop naftowych do przerobu oparty był na procesie optymalizacji produkcji, by wykorzystać nadarzające się okazje do zwiększenia marży przerobowej rafinerii.

W 2021 roku rafineria w Gdańsku wyprodukowała 11 mln ton produktów. Główny udział w strukturze produkcji miał olej napędowy.  Wyprodukowano go ok. 6 mln ton, czyli o 3,8% więcej niż w poprzednim roku. Jego udział w strukturze produkcji wynosił 54,1%. Uzyskiwane w wyniku przerobu ropy naftowej produkty sprzedawane są w Polsce i za granicą, w kanale hurtowym oraz detalicznie poprzez własną sieć stacji paliw.

11 mln ton

produktów wyprodukowanych w 2021 r. przez rafinarię

W 2021 roku Spółka kontynuowała publikację miesięcznej struktury wytworzenia produktów rafineryjnych w celu przybliżenia rynkowi efektów wdrażania Projektu EFRA, a także realizowanych procesów optymalizacyjnych, szczególnie widocznych w związku ze skrajnie trudną sytuacją na rynku surowców i produktów naftowych wywołaną pandemią COVID-19 i jej skutkami.

Wyniki wyszukiwania