W 2021 roku Grupa LOTOS S.A. wyeksportowała około 967 tys. ton produktów, z czego 46% przypadło na eksport benzyny surowej.

Pozostałe główne produkty eksportowe Spółki według wielkości wolumenu to: produkty ciężkie (asfalty i ciężki olej opałowy), oleje bazowe, paliwo lotnicze, oleje smarowe, reformat, benzyna motorowa

Sprzedaż eksportowa paliw produkowanych przez Grupę LOTOS S.A. odbywa się zarówno drogą lądową, jak i morską, przy czym większość sprzedaży realizowana jest tankowcami za pośrednictwem infrastruktury przeładunkowej, zarządzanej przez Naftoport. Przeładunek odbywa się za pośrednictwem dedykowanych około 12 kilometrowych rurociągów produktowych dla benzyny bezołowiowej, reformatu, oleju napędowego, paliwa lotniczego, benzyny surowej i oleju opałowego. Do transportu produktów wykorzystuje się tankowce o ładowności od 6 do 30 tysięcy ton.

Wyniki wyszukiwania