Dostawcy

Głównymi dostawcami Grupy Kapitałowej LOTOS, których wartość zaopatrzenia stanowiła ponad 10% kosztów zakupu ogółem w 2021 roku były firmy: Glencore Energy UK Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Petraco Oil Company Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Tatneft Europe AG z siedzibą w Szwajcarii.

Odbiorcy

W latach 2020-2021 Grupa Kapitałowa LOTOS nie posiadała żadnego odbiorcy, którego udział w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej LOTOS przekroczył 10%.

Głównym odbiorcą, którego udział w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy LOTOS S.A. w 2021 roku oraz 2020 roku wynosił ponad 50% była spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Grupy LOTOS S.A.).

Wyniki wyszukiwania