Otoczenie konkurencyjne dla działalności wydobywczej

Podmioty prowadzące działalność poszukiwawczo-rozpoznawczą oraz wydobycie węglowodorów ze złóż w obszarze Polski to głównie przedsiębiorstwa z większościowym udziałem kapitału Skarbu Państwa. Liderem jest PGNiG, który:

  • prowadzi prace poszukiwawczo-rozpoznawcze na obszarze 47 koncesji (43 samodzielnie, 4 we współpracy z innymi podmiotami). Na koniec 2021 roku, stanowiło to 66% wszystkich koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego wydanych w Polsce.
  • posiada 188 koncesji na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż (185 samodzielnie, 3 we współpracy z innymi podmiotami). Na koniec 2021, roku stanowiło to ponad 96% wszystkich wydanych koncesji.

Liderem w polskiej strefie Morza Bałtyckiego w obszarze poszukiwań i wydobycia jest Grupa Kapitałowa LOTOS. Wszystkie trzy morskie koncesje łączne na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów, a także wszystkie cztery koncesje na wydobywanie węglowodorów z bałtyckich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w polskiej strefie ekonomicznej wydane zostały na rzecz spółek zależnych Grupy LOTOS i ich wspólnych przedsięwzięć. Na koncesjach wydobywczych obejmujących złoża gazu ziemnego B4/B6 prace realizowane są przy współpracy z partnerem CalEnergy Resources Poland sp. z o.o. Projekt realizowany jest poprzez spółki celowe Baltic Gas Sp. z o.o. oraz Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy Sp. k. Udział LOTOS w projekcie wynosi 51%.

Zestawienie podmiotów posiadających koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów oraz na wydobywanie węglowodorów ze złóż w Polsce. Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów Koncesje na wydobywanie węglowodorów ze złóż w Polsce
PGNiG S.A. 47 (w tym 4 z Orlen Upstream) 188 (w tym 3 z Orlen Upstream)
Orlen Upstream Sp. z o. o. 12 (w tym 4 z PGNiG) 3 (z PGNiG)
Grupa Kapitałowa LOTOS 3 (w tym 1 z PGNiG) 4
Northam Sp. z o.o. 2
Gemini Resources Ltd. 2
Palomar Capital – San Leon Energy BV 2
San Leon Energy PLC 2
UOS Energy Sp. Z o.o. 2
Central European Petroleum Ltd 1
KGHM Polska Miedź SA 1
Trias Sp. z o.o. 1 1
ZOK Sp. z o.o. 2
Łączna liczba wydanych koncesji 71 195
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu Raporty i zestawienia dotyczące udzielonych koncesji - grudzień 2021 r.

Wyniki wyszukiwania